Firma Karel HUBKA spol. s.r.o.

Správa nemovitostí

Reference

FIRMA Karel Hubka s.r.o.,  Vltavská 8,  150 00  Praha 5

Správa domů     tel.+zázn: 257310783, tel: 257328364, 257316724, fax:257310789

www.spravce-nemovitosti.cz______________________________________________________________________rope@centrum.cz

 

 

V Praze dne: 28.02.2006

 

                                                                                                       

 

Věc: Zaslání referencí

 

 

             Na základě Vaší žádosti zasílám kontakty na osoby, které jsou schopny poskytnout reference o naší společnosti. Jedná se o některé předsedy družstev, předsedy výboru společenství, pro které vykonáváme správu domu.

 

BD Vyšehrad 20, P2, MUDr. Jiří Humhal – předseda družstva

BD VISKUP, Lidická 18, Praha 5, předseda paní ak. malířka M.Blabolilová, bydlí v domě

MUDr. Josef Šmejkal, vlastník domu Nádražní 112/59, Praha 5, bydlí v domě

SVJ Vratislavova 24, 28, Praha 2, MUDr. Jiří Humhal – předseda společenství

SVJ U Harfy 10, P-9, výbor společenství  p. Černý

SVJ Vaňkova 6, Praha 9, místopředseda výboru domu O. Smoček,

SVJ Na Míčánkách 433, P-10, předseda výboru společenství pí. Mgr. Hanzlíčková

BD Svornosti 14, Praha 5, předseda družstva vlastníků p. Černý

SVJ Vltavská 787/8, Praha 5, předseda výboru společenství p. Horák

SVJ V Horní Stromce 6/2372, Praha 3, předseda výboru společenství p. Radkovský,

SVJ Švehlova 30/3147, P10, člen výboru – kontaktní osoba pí. Stejskalová

SVJ Pražského 637 a 638, Praha 5, předseda výboru Ing. Dráb

 

 

Dále na nás můžou poskytnout reference:

 

Pražská správa nemovitostí spol. s.r.o., odd. správy nemovitostí, vedoucí  pí. Nováková

G - Terma s.r.o., ředitelka pí. Gemperlová

 

 

Pokud by uvedený seznam bylo třeba doplnit můžete nás kdykoliv kontaktovat.

 

             S úctou

 

 

                          Ing. Roman Petřík

                          Správa nemovitostí

                          Tel: 777/252627